Links

VGCt – Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie

LVVP – Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten

NIP – Nederlandse Instituut van Psychologen

NVPO – Nederlandse Vereniging van Psychosociale Oncologie

Nvvh – Nederlandse Vereniging voor Hypnose

BIG – Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing