Werkwijze

In het eerste gesprek kunt u uitleggen wat de reden voor uw aanmelding is. Samen met u beoordelen wij of u bij ons aan het goede adres bent. Als dit het geval is, is er soms nog een tweede gesprek nodig om de aard van uw klachten goed in beeld te krijgen. Hiervoor maken wij vaak gebruik van vragenlijsten. Wij besteden ook aandacht aan uw levensomstandigheden en uw levensgeschiedenis. De informatie die u ons geeft, zal vertrouwelijk worden behandeld.

Als het beeld duidelijk is, starten we met de behandeling. Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, dient u zelf actief mee te werken. Bij de behandeling maken wij voornamelijk gebruik van gedragstherapie en cognitieve therapie, maar ook van de Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) therapie. Ook andere therapievormen zijn mogelijk. De keuze van de behandeling hangt af van de soort problematiek en van de verwachte effectiviteit.

De behandeling kan gegeven worden in het Nederlands, Engels en Grieks.

De duur van een consult kan in onderling overleg worden vastgesteld.

Mocht u verhinderd zijn, dan wordt u vriendelijk verzocht om dit minimaal 24 uur van te voren door te geven, zodat wij de gelegenheid krijgen om een afspraak te maken voor iemand anders.  Als u niet tijdig annuleert wordt de afgesproken tijd in rekening gebracht.

Na afloop van de behandeling wordt de verwijzende arts op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling, indien u hier toestemming voor geeft.