Werkwijze

In het eerste gesprek kunt u uitleggen wat de reden voor uw aanmelding is. Samen met u beoordeel ik of u bij mij aan het goede adres bent. Als dit het geval is, is er soms nog een tweede gesprek nodig om de aard van uw klachten goed in beeld te krijgen. Hiervoor maak ik vaak gebruik van vragenlijsten. Ik besteed ook aandacht aan uw levensomstandigheden en uw levensgeschiedenis. De informatie die u mij geeft, zal ik vertrouwelijk behandelen.

Als het beeld duidelijk is, starten we met de behandeling. Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen, dient u zelf actief mee te werken. Bij de behandeling maak ik voornamelijk gebruik van gedragstherapie en cognitieve therapie, maar ook van de Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) therapie. Ook andere therapievormen zijn mogelijk. De keuze van de behandeling hangt af van de soort problematiek en van de verwachte effectiviteit.

Een individueel gesprek duurt 45 minuten.

Mocht u verhinderd zijn, dan wordt u vriendelijk verzocht om dit minimaal 48 uur van te voren door te geven, zodat ik de gelegenheid krijg om  een afspraak te maken voor iemand anders.  Als u niet tijdig annuleert wordt de afgesproken tijd in rekening gebracht.

Na afloop van de behandeling wordt de verwijzende arts op de hoogte gesteld van het verloop van de behandeling.