Praktische info

Aanmelding
U kunt op eigen initiatief of na verwijzing door de huisarts telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Ook is het mogelijk dit via het aanmeldingsformulier op deze website te doen. Het is mogelijk om op korte termijn een afspraak te maken. Dit kan ook buiten kantooruren.

Bij situaties met acute problemen is de (dienstdoende) huisarts de eerste aangewezen persoon.

Bij crisis of noodgeval bel 112

Tarief en vergoeding
Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben we een overeenkomst gesloten.
Psychologische behandeling wordt vergoed als er voldaan is aan een aantal voorwaarden. Een verwijzing door de huisarts of de bedrijfsarts is noodzakelijk. Meer informatie kunt u vragen bij uw psycholoog of zorgverzekeraar. Mocht u geen gebruik willen maken van deze vergoeding, dan geldt een tarief van € 120,00 per consult.

Duur van een consult
Een individueel gesprek duurt 45 minuten.
Het is mogelijk een dubbele gesprekstijd te reserveren.

Bij verhindering
Mocht u verhinderd zijn, dan wordt u vriendelijk verzocht om dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Anders wordt de afgesproken tijd in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden niet door uw zorgverzekeraar betaald.

Wachttijden
Psychologenpraktijk M. Kalogridi doet er alles aan om u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn. De wachttijd is meestal kort (tenzij patiënt anders wenst).

De actuele wachttijden staan hieronder vermeld:
Wachttijd tussen aanmelding en intake: meestal 2 tot 3 weken; tijdelijk door onvoorziene omstandigheden kan de wachttijd oplopen.
Wachttijd tussen intake en diagnose: maximaal 2 weken.
Wachttijd tussen diagnose en aanvang van de behandeling: maximaal 2 weken.