Praktische info

Aanmelding
U kunt op eigen initiatief of na verwijzing door de huisarts telefonisch of per e-mail een afspraak maken. Ook is het mogelijk dit via het aanmeldingsformulier op deze website te doen. Het is mogelijk om op korte termijn een afspraak te maken. Dit kan ook buiten kantooruren.

Bij situaties met acute problemen is de (dienstdoende) huisarts de eerste aangewezen persoon.

Bij crisis of noodgeval bel 112

Tarief en vergoeding
Met een groot aantal zorgverzekeraars hebben we een overeenkomst gesloten.
De psychologische behandeling wordt vergoed als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Een verwijzing van de huisarts of de bedrijfsarts is noodzakelijk.

De maximum tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het tarief dat onze praktijk in rekening brengt is afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben gemaakt.

De gecontacteerde zorgverzekeraars en de bijbehorende tarieven kunt u raadplegen via deze link (2023) en via deze link (2024)

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij uw psycholoog of zorgverzekeraar.
Wanneer uw behandeling niet binnen de verzekerde zorg valt of u geen gebruik wilt maken van deze vergoeding,
dan geldt een tarief van € 124 per consult van 45 minuten.

Duur van een consult
Om de consulten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de gepaste zorg, kan in onderling overleg de duur van het consult worden vastgesteld, variërend van 5 minuten tot 120 minuten.

Bij verhindering
Mocht u verhinderd zijn, dan wordt u vriendelijk verzocht om dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Anders wordt de afgesproken tijd in rekening gebracht. Niet nagekomen afspraken worden niet door uw zorgverzekeraar betaald.

Wachttijden
Psychologenpraktijk M. Kalogridi doet er alles aan om u zo spoedig mogelijk van dienst te zijn. De wachttijd is meestal kort (tenzij patiënt anders wenst).

De actuele wachttijden staan hieronder vermeld:
Wachttijd tussen aanmelding en intake: meestal 2 tot 3 weken; tijdelijk door onvoorziene omstandigheden kan de wachttijd oplopen.
Wachttijd tussen intake en diagnose: maximaal 2 weken.
Wachttijd tussen diagnose en aanvang van de behandeling: maximaal 2 weken.